D kuldet - 4 uger gamle

Mor: Rimsmedens Amina-Mia
Far: DKBRCHG DKCH(G) Lykkebjerg´s Hjalte